KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych
Komórka prowadząca:nauczyciele
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.)
Opis:składnica akt
Udostępnianie:dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły
Dzienniki pracy pedagoga, logopedy, wychowawcy świetlicy i biblioteki
Komórka prowadząca:pedagog, logopeda, wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarz
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)
Opis:ewidencja
Udostępnianie:dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły
Ewidencja zasobu bibliotecznego
Komórka prowadząca:nauczyciel bibliotekarz
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008r. Nr 205 poz.1283)
Opis:ewidencja
Udostępnianie:biblioteka szkolna
Arkusze ocen uczniów
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz.225 z późn. zm.)
Opis:składnica akt
Udostępnianie:dla osób przedstawiających interes prawny sekretariat szkoły
Księgi arkuszy ocen uczniów od 1944 do 2009
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz.225 z późn.zm.)
Opis:składnica akt
Udostępnianie:dla osób przedstawiających interes prawny sekretariat szkoły
Księga ewidencji dzieci
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.225 z późn. zm.)
Opis:ewidencja
Udostępnianie:sekretariat
Księga uczniów
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn.zm.)
Opis:ewidencja
Udostępnianie:sekretariat
Rejestr wypadków uczniów
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.)
Opis:rejestr
Udostępnianie:sekretariat
Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn.zm.)
Opis:ewidencja
Udostępnianie:sekretariat
Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz.624 z późn. zm.)
Opis:ewidencja
Udostępnianie:sekretariat
Ewidencja wydanych kart rowerowych
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 j.t.)
Opis:ewidencja
Udostępnianie:sekretariat
Lokalna baza danych systemu informacji oświatowej
Komórka prowadząca:sekretariat
Podstawa prawna:ustawa z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej

Szkoła posiada składnicę akt, w której przechowywane są m.in. akta osobowe pracowników, dokumentacja szkolna, pracownicza obejmująca lata 1920 – 2012, której zasady przechowywania regulują odrębne przepisy prawa.

W szkolnej składnicy akt przechowywane są:

  1. księgi ocen i uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Woli Grzymalinej lata 1957-1973
  2. księgi i arkusze ocen ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Piaskach lata 1934-1973
  3. księgi i arkusze ocen ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Wolicy lata 1920-1985

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i składnicy akt udostępnianie są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich pisemny wniosek.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
data: 22-04-2015
data: 22-04-2015
data: 22-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 14-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 519