KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

Zarządzenie Nr 120.9.2020 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kleszczów jest organem prowadzącym.

Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu opracowano na podstawie Uchwały Nr XXXI / 297/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 marca 2017 r.


Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie informacji o terminach rekrutacji

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Zgłoszenie dziecka do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu opracowano na podstawie Uchwały Nr XXXI / 297/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 marca 2017 r.


W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej przy uwzględnieniu kryteriów:
  1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tej szkoły – przyznaje się 6 punktów (potwierdzenie dyrektora szkoły)
  2. kandydat uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę na terenie Gminy Kleszczów – przyznaje się 4 punkty (zaświadczenie dyrektora przedszkola)
  3. wielodzietność rodziny kandydata – przyznaje się 3 punkty (oświadczenie rodzica o wielodzietności)
  4. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy Kleszczów przyznaje się 2 punkty (zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu)
  5. na terenie Gminy Kleszczów zamieszkują krewni kandydata, w szczególności babcia, dziadek wspierający rodziców w zapewnianiu mu należytej opieki – przyznaje się 1 punkt (oświadczenie rodziców)
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
data: 06-02-2020
data: 06-02-2020
data: 06-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 06-02-2020 - Edycja treści
  • 13-03-2018 - Edycja treści
  • 24-04-2017 - Edycja treści
  • 01-03-2016 - Edycja treści
  • 14-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 526