KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Uchwały

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2019/20
SPŁ – 001/2019-20

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

CCCLXXII/361/2019-20

13 września 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy szkoły

2.

CCCLXXIII/361/2019-20

13 września 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na rok 2020

3.

CCCLXXIV/361/2019-20

13 września 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20

4.

CCCLXXV/361/2019-20

13 września 2019r.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

5.

CCCLXXVI/361/2019-20

13 września 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu WDN na rok szkolny 2019/20

6.

CCCLXXVII/361/2019-20

13 września 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji pracy szkoły

7.

CCCLXXVIII/361/2019-20

13 września 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród wójta z okazji DEN

8.

CCCLXXIX/361/2019-20

13 września 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród z okazji DEN

9.

CCCLXXX/362/2019-20

15 października 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie

10.

CCCLXXXI/363/2019-20

18 listopada 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród z okazji DEN

11.

CCCLXXXII/364/2019-20

07 stycznia 2020

Podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020

12.

CCCLXXXIII/364/2019-20

07 stycznia 2020

Organizacji pracy szkoły w II półroczu roku szkolnego 2019/2020


UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2018/19

SPŁ – 001/2018-19

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

CCCLI/347/2018-19

13 września 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy szkoły

2.

CCCLII/347/2018-19

13 września 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na rok 2019

3.

CCCLIII/347/2018-19

13 września 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

4.

CCCLIV/347/2018-19

13 września 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu WDN na rok szkolny 2018/2019

5.

CCCLV/347/2018-19

13 września 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji pracy szkoły

6.

CCCLVI/347/2018-19

13 września 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród wójta z okazji DEN

7.

CCCLVII/348/2018-19

10 października 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród z okazji DEN

8.

CCCLVIII/348/2018-19

10 października 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego

9.

CCCLIX/352/2018-19

28 stycznia 2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej kl. I-VIII w roku szkolnym 2018/2019

10.

CCCLX/353/2018-19

12 marca 2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora SP w Łękińsku

11.

CCCLXI/354/2018-19

04 kwietnia 2019

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 2019/2020 (zaopiniowanie projektu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019/20).

12.

CCCLXII/355/2018-19

22 maja 2019

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

13.

CCCLXIII/358/2018-19

17 czerwca 2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji rocznej
kl. I-VII w roku szkolnym 2018/2019

14.

CCCLXIV/358/2018-19

17 czerwca 2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji rocznej
i ukończenia szkoły kl. VIII w roku szkolnym 2018/2019

15.

CCCLXV/358/2018-19

17 czerwca 2019

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu pocztu sztandarowego

16.

CCCLXVI/359/2018-19

21 czerwca 2019

Podjęcie uchwały dot. wprowadzenia zmian do nadzoru pedagogicznego

17.

CCCLXVII/360/2018-19

28 sierpnia 2019

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian (Aneks nr 1) do Arkusza Organizacji Pracy szkoły na rok szkolny 2019/20202

18.

CCCLXVIII/360/2018-19

28 sierpnia 2019

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tygodniowego planu pracy szkoły

19.

CCCLXIX/360/2018-19

28 sierpnia 2019

Wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Duże sprawy
w naszych małych głowach”

20.

CCCLXX/360/2018-19

28 sierpnia 2019

Wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Czytanie jest super”

21.

CCCLXXI/360/2018-19

28 sierpnia 2019

Szkolny zestaw programów nauczania


Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2017/18

SPŁ – 001/2017-18

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

CCCXXXI/335/2017-18

14 września 2017r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na rok 2018

2.

CCCXXXII/335/2017-18

14 września 2017r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

3.

CCCXXXIII/335/2017-18

14 września 2017r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu WDN na rok szkolny 2017/2018

4.

CCCXXXIV/335/2017-18

14 września 2017r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji pracy szkoły

5.

CCCXXXV/335/2017-18

14 września 2017r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród z okazji DEN

6.

CCCXXXVI/335/2017-18

14 września 2017r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu pocztu sztandarowego

7.

CCCXXXVII/337/2017-18

21 listopada 2017

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu szkoły

 8.

CCCXXXVIII/340/2017-18

23 stycznia 2018

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-VII

9. 

CCCXXXIX/340/2017-18

23 stycznia 2018

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie lekcji

10. 

CCCXL/342/2017-18

4 kwietnia 2018

Podjęcie uchwały w sprawie propozycji przydziału nauczycielom zajęć (projekt arkusza)

11. 

CCCXLI/343/2017-18

5 czerwca 2018

uchylenia  Uchwały  Nr  CCXXXVII/290/2013-14   z  dnia  25.03.2014 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczki kilkudniowej/zielonej szkoły oraz Uchwały  Nr CCLXVI/296/2014-15 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych i imprez wyjazdowych obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku.

12. 

CCCXLII/343/2017-18

5 czerwca 2018

Wyrażenia opinii nt. szkolnego zestawu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych

13. 

CCCXLIII/344/2017-18

19 czerwca 2018

Zatwierdzenia klasyfikacji rocznej i promocji uczniów kl.I -VII

14. 

CCCXLIV/345/2017-18

22 czerwca 2018

Sposobu realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego

15. 

CCCXLV/346/2017-18

29 sierpnia 2018

Zmian w Statucie szkoły

16. 

CCCXLVI/346/2017-18

29 sierpnia 2018

Opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

17. 

CCCXLVII/346/2017-18

29 sierpnia 2018

Zaopiniowania zajęć stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

17. 

CCCXLVIII/346/2017-18

29 sierpnia 2018

Zaopiniowania organizacji pracy szkoły

18. 

CCCXLIX/346/2017-18

29 sierpnia 2018

Zaopiniowania  wniosków nauczycieli 
o dopuszczenie do użytku w szkole programów nauczania

19. 

CCCL/346/2017-18

29 sierpnia 2018

Opinii  dotyczącej Regulaminu  określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli


Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2016/17

SPŁ – 001/2016-17

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

CCCXII/322/2016-17

15 września 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród z okazji DEN

2.

CCCXIII/322/2016-17

15 września 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Pedagogicznej

3.

CCCXIV/322/2016-17

15 września 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na rok 2017

4.

CCCXV/322/2016-17

15 września 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

5.

CCCXVI/322/2016-17

15 września 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu WDN na rok szkolny 2016/2017

6.

CCCXVII/322/2016-17

15 września 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły

7.

CCCXVIII/322/2016-17

15 września 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017


Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2015/16

SPŁ – 001/2015-16

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

CCLXXXVIII/311//2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 5-letniego planu WDN

2.

CCLXXXIX/311//2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu WDN na rok szkolny 2015/2016

3.

CCXC/311//2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród z okazji DEN

4.

CCXCI/311//2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na rok 2016

5.

CCXCII/311/2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6.

CCXCIII/311//2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły

7.

CCXCIV/311//2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego

8.

CCXCV/311//2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

9.

CCXCVI/311/2015-16

14 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmian w arkuszu organizacji pracy szkoły – aneks nr 2 do arkusza organizacji.

10.

CCXCVII/315/2015-16

26 stycznia 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów kl. I –VI w roku szkolnym 2015/2016.

11.

CCXCVIII/315/2015-16

26 stycznia 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

12.

CCXCIX/317/2015-16

28 kwietnia 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania 1 godz. zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017

13.

CCC/317/2015-16

28 kwietnia 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacji szkoły na rok 2016/2017

14.

CCCI/318/2015-16

30 maja 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. szkolnego zestawu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych z zakresu kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2016/2017

15.

CCCII/319/2015-16

21 czerwca 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów kl I – V w roku szkolnym 2015/16

 

16.

CCCIII/319/2015-16

21 czerwca 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej i ukończenia szkoły przez uczniów klasy VI

17.

CCCIV/319/2015-16

21 czerwca 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu pocztu sztandarowego na rok szkolny 2016/17

18.

CCCV/321/2015-16

29 sierpnia 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej

19.

CCCVI/321/2015-16

29 sierpnia 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

20.

CCCVII/321/2015-16

29 sierpnia 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015-2016

21.

CCCVIII/321/2015-16

29 sierpnia 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosków nauczycieli o dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2016/2017

22.

CCCIX/321/2015-16

29 sierpnia 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu zmian w organizacji pracy szkoły – aneks nr 1

23.

CCCX/321/2015-16

29 sierpnia 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydziału zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i statutowych nauczycielom na rok szkolny 2016/17

24.

CCCXI/321/2015-16

29 sierpnia 2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017


Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2014/15

SPŁ – 001/2014-15

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z  DNIA

W SPRAWIE

1.

CCLIV/295/2014-15

1września
 2014 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2014/2015

2.

CCLV/295/2014-15

1 września 2014 r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej aneksu nr 1 do  arkusza organizacji  szkoły na rok szkolny 2014/15

3.

CCLVI/295/2014-15

1 września 2014 r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej aneksu nr 2 do  arkusza organizacji  szkoły na rok szkolny 2014/15

4.

CCLVII/296/2014-15

 

1 września 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej przydziału zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i statutowych  nauczycielom na rok szkolny 2014/15

5.

CCLVIII/296/2014-15

15 września 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

6

CCLIX/296/2014-15

15 września 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu planu finansowego szkoły na rok 2015

7.

CCLX/296/2014-15

15 września 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2014/15

8

CCLXI/296/2014-15

15 września 2014r.

Zatwierdzenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2014/15

9.

CCLXII/296/2014-15

15 września 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2014/15

10.

CCLXIII/297/2014-15

8 października 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11.

CCLXIV/298/2014-15

21 października 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej aneksu nr 4 do  arkusza organizacji  szkoły na rok szkolny 2014/15

12.

CCLXV/298/2014-15

21 października 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosku nauczyciela o dopuszczenia do użytku
w szkole programu nauczania etyki w klasach I-III
w roku szkolnym 2014/2015.

13.

CCLXVI/298/2014-15

21 października 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacji wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych i imprez wyjazdowych.

14.

CCLXVII/300/2014-15

18 grudnia 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie szkoły

15.

CCLXVIII/300/2014-15

18 grudnia 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej aneksu nr 5 do  arkusza organizacji  szkoły na rok szkolny 2014/15

16.

CCLXIX/301/2014-15

26 stycznia 2015r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-VI w roku szkolnym 2014/15

17.

CCLXX/301/2014-15

26 stycznia 2015r.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej aneksu nr 5 do  arkusza organizacji  szkoły na rok szkolny 2014/15

18.

CCLXXI/301/2014-15

26 stycznia 2015r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19.

CCLXXII/304/2014-15

31 marca 2015r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania 1 godziny zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w roku szkolnym 2015/2016


Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2013/14

SPŁ – 0150a/2013-14

LPUCHWAŁAZ DNIAW SPRAWIE
1.CCXXII/283/2013-1427 sierpnia 2013 rPodjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014
2.CCXXIII/283/2013-1427 sierpnia 2013 r.Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej aneksu do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2013/14
3.CCXXIV/283/2013-1427 sierpnia 2013 r.Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosków nauczycieli o dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2013/2014
4.CCXXV/284/2013-145 września 2013 r.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/14
5.CCXXVI/285/2013-149 września 2013 r.Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu planu finansowego szkoły na rok 2014
6.CCXXVII/285/2013-149 września 2013 r.Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej aneksu do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2013/14
7.CCXXVIII/285/2013-149 września 2013 r.Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły – planu lekcji
8.CCXXX/285/2013-149 września 2013 r.Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej
9.CCXXXI/285/2013-149 września 2013 r.Zatwierdzenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2013/14

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

Rok szkolny 2012/2013

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2012/13

SPŁ – 0150a/2012-13

LP.UCHWAŁAZ DNIAW SPRAWIE
1.202 (1/2012-13)28.08.2012Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013
2.203 (2/2012-13)28.08.2012Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej przydziału czynności nauczycielom na rok szkolny 2012/13
3.204 (3/2012-13)28.08.2012Zatwierdzenie programu własnego
4.205 (4/2011-12)12.09.2012Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej
5.206 (5/2012-13)12.09.2012Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły
6.207 (6/2012-13)12.09.2012Podjęcie uchwały w sprawie projektu programu wychowawczego i programu profilaktyki na rok szkolny 2012/13
7.208 (7/2012-13)12.09.2012Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu planu finansowego szkoły na rok 2013
8.209 (8/2012-13)12.09.2012Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu własnego dla I etapu edukacyjnego „Odkrywamy siebie”. Autor: Agnieszka Kowalczyk
9.210 (9/2012-13)12.09.2012Zatwierdzenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2012/13
10.211 (10/2012-13)12.09.2012Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/13
11.212 (11/2012-13)08.11.2012Zatwierdzenie form dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji dla ucznia klasy VI
12.213 (12/2012-13)08.11.2012Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej przyznania nauczycielom nagród z okazji DEN
13.214 (13/2012-13)08.11.2012Zatwierdzenie ceremoniału szkolnego
14.215 (14/2012-13)12.12.2012Zatwierdzenie programu pracy z uczniem zdolnym
15.216 (15/2012-13)05.02.2013Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów kl.I-VI w roku szkolnym 2012/13
16.(15/2012-13)05.02.2013Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I – VI w roku szkolnym 2012/13
17.(16/2012-13)05.03.2013Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i promocji szkoły na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
18.218 (15/2012-13)18.04.2013Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2013/14
19219 (15/2012-13)20.06.2013Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej i ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów klasy VI w roku szkolnym 2012/13
20.220 (19/2012-13)20.06.2013Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów klas I – V na koniec roku szkolnego 2012/13
21.221 (20/2012-13)20.06.2013Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu pocztu sztandarowego na rok szkolny 2013/14.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
data: 05-02-2020
data: 05-02-2020
data: 05-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 05-02-2020 - Edycja treści
  • 12-11-2019 - Edycja treści
  • 26-09-2017 - Edycja treści
  • 16-02-2017 - Edycja treści
  • 22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 15-04-2015 - Edycja treści
  • 14-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2237