KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

Rejestr zarządzeń dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2019 r.

SPŁ – 021/19

LP.

NUMER ZARZĄDZENIA

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

1/2019

02.01.2019r.

wprowadzenia do realizacji budżetu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

2.

2/2019

09.01.2019r.

wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

3.

3/2019

09.01.2019r.

wprowadzenia zmian do regulaminu pracy

4.

4/2019

09.01.2019r.

określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uzdolnionym uczniom Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

5.

5/2019

10.01.2019r.

wprowadzenie procedury oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w SP w Łękińsku

 

6.

6/2019

15.02.2019r.

powołania zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

7.

7/2019

18.02.2019r.

ustalenia długości oraz organizacji przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

8.

8/2019

18.02.2019r.

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązującego w roku szkolnym 2018/2019

9.

9/2019

18.02.2019r.

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

10.

10/2019

25.03.2019r.

organizacji indywidualnego nauczania

11.

11/2019

25.03.2019r.

organizacji indywidualnego nauczania

12.

12/2019

07.06.2019r.

szkolnego zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020

13.

13/2019

07.06.2019r.

powołania stałej komisji ds. selekcji zbiorów bibliotecznych

14.

14/2019

08.07.2019r.

powołania komisji likwidacyjnej dla majątku ruchomego szkoły

15.

15/2019

08.07.2019r.

powołania komisji do fizycznej likwidacji pieczątek i pieczęci urzędowych

16.

16/2019

28.08.2019r.

wprowadzenia procedury innowacji pedagogicznych

17.

17/2019

28.08.2019r.

szkolnego zestawu programów nauczania

18.

18/2019

13.09.2019r.

wprowadzenia nadzoru pedagogicznego

19.

19/2019

18.09.2019r.

wprowadzenia procedury ewakuacji

20.

20/2019

20.09.2019r.

ustalenia dni wolnych

21.

21/2019

27.09.2019r.

organizacji nauczania indywidualnego

22.

22/2019

1.10.2019r.

powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się awans zawodowy

23.

23/2019

02.10.2019r.

ustalenia rodzajów pomieszczeń oraz podziału sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku oraz wprowadzenia harmonogramu pracy z systemem SIO2

24.

24/2019

02.10.2019r.

powołania komisji ds. konkursów przedmiotowych

25.

25/2019

21.10.2019r.

powołania komisja konkursowej – konkurs historyczny

26.

26/2019

31.10.2019r.

wprowadzenie instrukcji alarmowania – zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej oraz załączników do instrukcji

27.

27/2019

20.11.2019r.

powołania komisji inwentaryzacyjnej


Rejestr zarządzeń dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2018 r.

SPŁ – 021/18

LP.

NUMER ZARZĄDZENIA

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

1/2018

03.01.2018

Wprowadzenia do realizacji budżetu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

2.

2/2018

19.02.2018

Informacja o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązującego w roku szkolnym 2018/2019

3.

3/2018

19.02.2018

Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

4.

4/2018

13.03.2018

Organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w dniu 26 marca 2018 r. – rekolekcje wielkopostne

5.

5/2018

15.03.2018

Wprowadzenia nowej Polityki Rachunkowości

6.

6/2018

21.05.2018

Powołania Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

7.

7/2018

05.06.2018

Wprowadzenia nowego Regulamin wycieczek szkolnych

8.

8/2018

27.06.2018.

Wprowadzenia szkolnego zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych

9.

9/2018

28.06.2018

Powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

10.

10/2018

29.06.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia scontrum w bibliotece szkolnej

11.

11/2018

16.08.2018

Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych , niebędących nauczycielami.

12.

12/2018

16.08.2018

Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w SP
w Łękińsku

13.

13/2018

30.08.2018

Zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania

14.

14/2018

30.08.2018

Wprowadzenia regulaminu biblioteki, wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych

15.

15/2018

30.08.2018

Wprowadzenia nowego Regulamin dyżurów nauczycielskich

16.

16/2018

01.09.2018

Powołania wicedyrektora szkoły

17.

17/2018

01.09.2018

Wprowadzenia Regulamin oceny pracy nauczycieli

18

18/2018

14.09.2018

Wprowadzenia Plan nadzoru pedagogicznego

19.

19/18

15.09.2018

Wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego

20.

20/18

15.09.2018

Wprowadzenie Polityki bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych i systemów informatycznych

21.

21/18

27.09.2018

Ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.

22/18

01.10.2018

Ustalenia nauczania indywidualnego ucznia kl.VII

23.

23/18

15.10.2018

Regulamin wyjazdów edukacyjnych,

wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

24.

24/18

16.10.2018

Powołanie komisji konkursowych do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursów przedmiotowych

25.

25/18

15.11.2018

Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

26

26/18

22.11.2018

Ustalenia harmonogramu pracy z systemem SIO2

27

27/18

22.11.2018

Ustalenia rodzajów pomieszczeń w SP w Łękińsku


Rejestr zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2017 r.
SPŁ – 021/17

L.P.

NUMER ZARZĄDZENIA

Z  DNIA

W SPRAWIE

1.

1/2017

02.01.2017

wprowadzenia do realizacji budżetu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

2.

2/2017

02.01.2017

powołania  Administratora Bezpieczeństwa Informacji

3.

3/2017

02.01.2017

wprowadzenia procedur dotyczących zasad rozliczeń podatku od towaru i usług

4.

4/2017

20.03.2017

organizacji pracy szkoły podczas rekolekcji wielkopostnych 
w dniach 03.04.2017

5.

5/2017

19.04.2017 

informacji o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązującego w roku szkolnym 2017/2018

6.

6/2017

19.04.2017

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

7.

7/2017

19.04.2017

wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych

8.

8/2017

22.05.2017

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na półkolonie letnie

9.

9/2017

27.06.2017

powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

10.

10/2017

30.06.2017

ustalenia zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych

11.

11/2017

02.08.2017

powołania Komisji Likwidacyjnej oraz zasad przeprowadzania likwidacji  składników majątku ruchomego

12.

12/2017

29.08.2017

dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania (I i II etap edukacyjny)

13.

13/2017

12.09.2017

organizacji  indywidualnego nauczania

14.

14/2017

30.10.2017

Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

15.

15/2017

30.10.2017

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

16.

16/2017

30.11.2017

Ustalenia dodatkowego dnia wolnego za dzień 06.01.2018 r.

17.

17/2017

12.12.2017

Zmiany do  regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

18.

18/2017

12.12.2017

Zmiany do Zasad (Polityki) Rachunkowości


 

Rejestr zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2016 r.
SPŁ – 021/16

LP.

NUMER ZARZĄDZENIA

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

1/2016

04.01.2016

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia do realizacji budżetu Szkoły Podstawowej w Łękińsku

2.

2/2016

04.01.2016

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności uczniów za udział w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych

3.

3/2016

05.02.2016

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego

4.

4/2016

05.02.2016

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie informacji o terminach rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

5.

5/2016

05.02.2016

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 oraz wyznaczenia jej przewodniczącego

6.

6/2016

03.03.2016

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie organizacji pracy w szkole w dniu 21.03.2016 r.

7.

7/2016

30.03.2016

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie organizacji pracy w szkole w dniu 05.04.2016 – sprawdzian kompetencji

8.

8/2016

31.03.2016

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania w przypadku incydentu bombowego

9.

9/2016

24.06.2016

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

10.

10/2016

11.07.2016

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie powołanie Komisji Scontrowej do przeprowadzenia kontroli materiałów bibliotecznych

11.

11/2016

23.08.2016

Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

12.

12/2016

23.08.2016

Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych ASI

13.

13/2016

23.08.2016

Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminów dotyczących korzystania z poczty elektronicznej i korzystania z Internetu

14.

14/2016

31.08.2016

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników

15.

15/2016

15.09.2016

Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 oraz wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego

16.

16/2016

03.10.2016

Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej oraz zasad przeprowadzania składników majątku ruchomego

17.

17/2016

17.10.2016

Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia szkolnego etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

18.

18/2016

28.11.2016

Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie powołania zespołu HACCP

19.

19/2016

28.11.2016

Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie ustanowienia Księgi HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych)

20.

20/2016

30.11.2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na półkolonie zimowe, wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji na półkolonie i Regulaminu półkolonii.

21.

21/2016

01.12.2016

Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, określenia terminów inwentaryzacji


Rejestr zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2015 r..

SPŁ – 021/15

LP.

NUMER ZARZĄDZENIA

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

1/2015

30.01.2015

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia zmian
w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

2.

2/2015

30.01.2015

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie powołania Michała Rejniaka na zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

3.

3/2015

25.02.2015

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

4.

4/2015

27.02.2015

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie organizacji pracy w dniach
16-17 marca 2015 r.

5.

5/2015

27.02.2015

Zarządzenie 5/2015 w sprawie organizacji pracy w dniu 01.04.2015 r. (sprawdzian kompetencji)

6.

6/2015

12.03.2015

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ZFŚS

7.

7/2015

12.03.2015

Zarządzenie nr 7/2015 wprowadzające Instrukcję wydawania i zwrotu kluczy

8.

8/2015

11.05.2015

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie organizacji pracy w dniach 18-22.05.2015 wyjazd uczniów na zieloną szkołę

9.

9/2015

10.06.2015

Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

10.

9.1/2015

26.06.2015

Zarządzenie nr 9.1 w sprawie ustalenia zestawu podręczników
i materiałów ćwiczeniowych

11

10/2015

31.08.2015

Zarządzenie 10/2015 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

12.

11/2015

31.08.2015

Zarządzenie 11/2015 w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania dla klas I-VI na rok szkolny 2015/16

13.

12/2015

01.09.2015

Zarządzenie 12/2015 w sprawie dziennika elektronicznego

14.

13/2015

01.09.2015

Zarządzenie 13/2015 w sprawie wymiaru godzin art. 42

15.

14/2015

01.09.2015

Zarządzenie 14/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze

16.

15/2015

14.09.2015

Zarządzenie 15/2015 dotyczące powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główną księgową

17.

16/2015

15.09.2015

Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

18.

18/2015

25.09.2015

Zarządzenie 18/2015 w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia

19.

19/2015

25.09.2015

Zarządzenie 19/2015 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć lekcyjnych

20.

20/2015

25.09.2015

Zarządzenie 20/2015 w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji

21.

21/2015

25.09.2015

Zarządzenie 20/2015 w sprawie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

22.

22/2015

01.10.2015

Zarządzenie 20/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej szkolnego etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych

23.

23/2015

01.10.2015

Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia fizycznej likwidacji pieczątek

24.

24/2015

01.10.2015

Zarządzenie 24/2015 w sprawie wprowadzenia ujednoliconego statutu

25.

25/2015

02.10.2015

Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia zmian
w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

26.

26/2015

12.11.2015

Zarządzenie 26/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

27.

27/2015

07.12.2015

Zarządzenie 27/2015 w sprawie dnia wolnego od pracy
w m-cu grudniu 2015 r.


Rejestr zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2014r.

SPŁ – 021/14

LP.ZARZĄDZENIAZ DNIAW SPRAWIE
1.

1/2014

3.01.2014 r.

Wprowadzenia zasad kancelaryjnych SP
w Łękińsku

2.2/201418.02.2014 r.

Wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu pracy

3.

3/2014

26.02.2014 r.

Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, procedura

4.

4/2014

26.02.2014

Organizacji pracy w dniu 01.04.2014 - sprawdzian kompetencji

5.

5/2014

10.03.2014

Organizacji pracy w dniach 24-25.03.2014 podczas rekolekcji wielkopostnych

6.

6/2014

28.03.2014

Wprowadzenia regulaminu ocen pracy nauczycieli w SP w Łękińsku

7.

7/2014

16.04.2014

Zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000Euro

8.

8/2014

21.08.2014

Przekazania majątku

9.

9/2014

27.08.2014

Ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2014-15

10.

10/2014

01.09.2014

Zmiany polityki bezpieczeństwa

11.

11/2014

01.09.2014

Wprowadzenia regulaminu wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języków obcych

12.

12/2014

15.09.2014

Zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku z dnia 17.06.2009 r.

13.

13/2014

15.09.2014

Wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/15

14.

14/2014

15.09.2014

Wprowadzenia harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych

15.

15/2014

18.09.2014

Określenia wymiaru godzin prowadzonych przez nauczycieli& zgodnie z zapisami art. 42 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2014/2015

16.

16/2014

18.09.2014

Ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2014/2015

17.

17/2014

18.09.2014

Wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów

18.

18/2014

21.10.2014

Wprowadzenia zmian do szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2014-15

19.

19/2014

27.10.2014r.

Powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia szkolnego etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

20.

20/2014

27.10.2014R.

Powołania Komisji opiniującej przyznawanie świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów

21.

21/2014

17.11.2014 r.

Wprowadzenie procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, kart rowerowych
i świadectw szkolnych

22.

22/2014

17.11.2014

Zmiany Administratora Bezpieczeństwa Informacji

23.

23/2014

27.11.2014

Wprowadzenie regulaminu korzystania z poczty elektronicznej

24.

24/2014

15.12.2014

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej


Rejestr zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2013r.

SPŁ – 0162/13

LP.ZARZĄDZENIEZ DNIAW SPRAWIE
1.0162/1/1326.02.2013Organizacji pracy w dniach 04-05.03.2013r. – rekolekcje wielkopostne
2.0162/2/131.03.2013r.Krajowych podróży służbowych pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
3.0162/3/131.03.2013r.Powołania zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów szkoły
4.0162/4/1325.03.2013r.Organizacji pracy w dniu 04.04.2013r.
– sprawdzian kompetencji
5.0162/5/1325.03.2013r.Wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy
6.0162/6/1316.04.2013r.Wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
7.0162/7/1327.08.2013Wprowadzenie zasad dokumentowania obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych
8.0162/8/1327.08.2013Wprowadzenie dziennika zajęć logopedy
9.0162/9/1329.08.2013Wprowadzenia szkolnego zestawu programów nauczania
10.0162/10/1330.08.2013Powołanie zespołów przedmiotowych, wychowawczego i ds. prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
11.0162/11/1309.09.2013Wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2013/14
12.0162/12/1311.09.2013Określenia wymiaru godzin prowadzonych przez nauczycieli zgodnie z zapisami art. 42 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014.
13.0162/13/1316.09.2013Wprowadzenia harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych
14.0162/14/1330.09.2013Ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych
15.0162/15/1330.09.2013Wprowadzenie zmian do Regulaminu pracy

Rejestr zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w 2012r.

SPŁ – 0162/12

LP.ZARZĄDZENIEZ DNIAW SPRAWIE
1.0162/1/1203.01.2012Zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
2.0162/2/126.02.2012Skontrum w bibliotece szkolnej (06.07.
– 15.07.2012)
3.0162/3/1206.02.2012Powołania Komisji do wydzielenia i zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej
4.0162/4/1202.03.2012Powołania zespołu nadzorującego przebieg Sprawdzianu po kl.VI
5.0162/5/1205.03.2012Organizacji pracy w dniach 12,13,14 marca 2012r, - rekolekcje wielkopostne
6.0162/6/1226.03.2012Organizacji pracy szkoły w dniu 03.04.2012r. - Sprawdzian kompetencji
7.0162/7/1226.03.2012Powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
80162/8/1226.03.2012Wprowadzenia procedury organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom szkoły
90162/9/1212.04.2012Zmiany stawki żywieniowej
100162/10/1212.04.2012Wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu szkoły
110162/11/1212.04.2012Wprowadzenia procedury realizacji jednej obowiązkowej godziny zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku.
120162/12/1212.04.2012Udostępniania informacji publicznej w BIP
130162/13/1228.08.2012Zmiana w regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 14 000 euro
140162/14/1228.08.2012Wprowadzenia szkolnego zestawu programów nauczania
150162/15/1228.08.2012Powołania zespołów przedmiotowych, wychowawczego i ds. ewaluacji
160162/16/1229.08.2012Wprowadzenia dokumentacji – dziennik pedagoga
170162/17/1211.09.2012Powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej
180162/18/1211.09.2012Wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szk. 2012/13
190162/19/1211.09.2012Wprowadzenia harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych
200162/20/1227.09.2012Ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych
210162/21/1227.09.2012Powołania Komisji ds. przyznawania pomocy materialnej uczniom
220162/22/1227.09.2012Powołania Zespołów do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej
230162/23/1220.11.2012Wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły.
240162/24/1220.11.2012Powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Zespołu spisowego
250162/25/1220.11.2012Wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

 

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
data: 05-02-2020
data: 05-02-2020
data: 05-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 05-02-2020 - Edycja treści
  • 12-11-2019 - Edycja treści
  • 02-11-2017 - Edycja treści
  • 26-09-2017 - Edycja treści
  • 20-02-2017 - Edycja treści
  • 16-02-2017 - Edycja treści
  • 16-09-2016 - Edycja treści
  • 22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 16-04-2015 - Edycja treści
  • 14-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1818